สถานที่ท่องเที่ยว

10 ที่เที่ยวเมืองต้องห้ามพลาด นครศรีธรรมราช นครสองธรรม

1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช


ข้อมูล :
เดิมชื่อ วัดพระบรมธาตุ ตั้งอยู่ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร จากประวัติเชื่อว่าสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 854 โดย เจ้าชายทนทกุมาร และพระนางเหมชาลาและบาคู (แปลว่า นักบวช) ชาวศรีลังกา ภายในวัดพระมหาธาตุฯ วิหารที่มีความสำคัญหลายองค์ประดิษฐานอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระวิหารหลวงซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา วิหารสามจอมมีพระพุทธรูป "พระจ้าศรีธรรมโศกราช" ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ วิหารพระมหาภิเนษกรม (พระทรงม้า) ทางขึ้นไปบนลานประทักษิณ วิหารทับเกษตร วิหารเขียน และวิหารโพธิ์ลังกาซึ่งเป็นที่จัดและแสดงโบราณวัตถุ ปัจจุบันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครฯ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ ว่ากันว่า "ใครมานครฯแล้วไม่ได้มาไหว้พระธาตุฯ ถือว่ามาไม่ถึงเมืองคอน"
ที่ตั้ง : ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลาเปิด–ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน
การเดินทาง : จากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ใช้ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าหัวถนน ตรงไปเรื่อยๆ ผ่านหอนาฬิกา ให้สังเกตุขวามือ วัดพระมหาธาตุ ฯ จะอยู่ถัดจากโรงเรียนวัดพระมหาธาตุฯ

2. ศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช


ข้อมูล :
 ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช อันเป็นที่ประดิษฐานหลักเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสร้างสิ่งที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของสนามหน้าเมือง มีเนื้อที่ประมาณ ๒ไร่ อาคารหลัก ประกอบไปด้วยอาคาร ๕ หลัง หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานหลักเมือง ลักษณะของการออกแบบมีศิลปะคล้ายศิลปะศรีวิชัย วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ส่วนอาคารเล็ก ๔ หลัง ถือเป็นบริวารประจำทิศทั้ง ๔ เรียกว่า ศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วย พระเสื้อเมือง, พระทรงเมือง, พระพรหมเมือง, และ พระบันดาลเมือง วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถือเป็นที่เคารพนับถือและเป็นอีก 1 ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราช ตัวอาคารมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

ที่ตั้ง : ทิศเหนือของสนามหน้าเมือง ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เวลาเปิด–ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน
การเดินทาง : จากตัวเมืองบริวณ ท่าวัง ใช้เส้นทาง ถ.ราชดำเนิน มุ่งหน้าหัวถนน ผ่านสถานีตำรวจภูธร ให้สังเกตุขวามือก่อนถึงสนามหน้าเมืองจะเป็นวงเวียนน้ำพุ เลี้ยวขวาตรงไปอีกราว 20 เมตร ศาลหลักเมืองจะอยู่ทางขวามือ

3. น้ำตกกรุงชิง นครศรีธรรมราช


ข้อมูล : น้ำตกกรุงชิง เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงมากเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยาน แห่งชาติที่ตั้งอยู่ในตำบลกรุงชิง ชื่อ "กรุงชิง" มาจากคำว่า "ต้นชิง" ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งที่มีอยู่มาก เดิมพื้นที่นี้เคยเป็นที่ตั้งของกลุ่ม คอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่มีผู้คนมาเยือนไม่ขาดสาย ตัวน้ำตกมีขนาด 7 ชั้น มีปริมาณน้ำไหลตลอดปี การเดินทางต้องเดินเข้าไปเป็นระยะทางประมาณ 3.7 กม.
ที่ตั้ง : ต.กรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
เวลาเปิด–ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน
การเดินทาง : จากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปตามทางหลวงหมายเลข 4016 ระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร มีทางแยกเป็นทางลูกรังไปที่ทำการหน่วยอุทยานแห่งชาติเขาหลวง(หน่วยพิทักษ์ป่ากรุงชิง) ประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง

4. หมู่บ้านคีรีวง นครศรีธรรมราชข้อมูล : เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่ เชิงเขาหลวง ตำบลกำโลนอันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ชาวบ้านที่นี่ยังคงใช้ชีวิตในแบบชาวบ้านชนบท เรียบง่าย อาชีพหลัก คือ การทำกสิกรรม การทำสวนผลไม้แบบผสมผสาน แล้วนำมาแปรรูป จัดทำเป็นสินค้าโอท็อปเลื่องชื่อ อาทิ กลุ่มมัดย้อมกลุ่มสมุนไพร กลุ่มจักสานกะลามะพร้าว กลุ่มแปรรูปน้ำผลไม้ กลุ่มไวน์ และกลุ่มทุเรียนกวน ภายในพื้นที่มีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนที่ใกล้ชิดธรรมชาติ อากาศดี ทำให้นักท่องเที่ยวมุ่งหน้ามาเที่ยวท่นี่เป็นจำนวนมาก
ที่ตั้ง : ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลาเปิด–ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน
การเดินทาง : จากอำเภอเมือง ใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข 4016 จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4015 บริเวณกิโลเมตรที่ 9 เลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านคีรีวง เข้าไป 9 กิโลเมตร หรือขึ้นรถสองแถวจากตลาดยาว ในอำเภอเมือง มีรถออก ตั้งแต่ เวลา 07.00-16.00 น.

5. อุทยานแห่งชาติเขาหลวง นครศรีธรรมราชข้อมูล : อุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่ กว่า 570 ตร.กม. ของ ตำบลท่าดี ตำบลกำโลน ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา ตำบลละอาย อำเภอฉวาง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง ตำบลยางค้อม ตำบลพิปูน ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน ตำบลทอนหงส์ ตำบลบ้านเกราะ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี ตำบลช้างกลาง ตำบลสวนขัน กิ่งอำเภอช้างกลาง และตำบลกรุงชิง ตำบลนบพิตำ ตำบลนาเหรง กิ่งอำเภอนบพิตำ บริเวณยอดเขาหลวงสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,835 เมตร ถือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ ภายในอุทยานประกอบด้วยพืชพรรณไม้หายากมากมายไม่ว่าจะเป็น เฟิน กล้วยไม้ ฯลฯ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆอีกมากมาย
ที่ตั้ง : หมู่ 4 บ้านร่อน ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน
การเดินทาง : จากตัวเมืองนครศรีธรรมราชใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4016 ไป 9 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4015อีก 20 กิโลเมตร ขวามือมีป้ายบอกทางเข้าสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ขออนุญาตเดินป่าเขาหลวง ได้ที่นี่แล้วค่อยย้อนกลับออกไป ผ่านอำเภอลาสกาไปราว 1 กิโลเมตร มีแยกซ้ายเข้าสู่หมู่บ้านคีรีวงซึ่งเป็นหมู่บ้าน ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ สามารถหาลูกหาบและคนนำทางขึ้นเขาหลวงได้ที่นี่ และมีโฮมสเตย์ไว้บริการด้วย


Powered by MakeWebEasy.com