ข่าวสาร และกฎระเบียบ

เงื่อนไขโดยทั่วไป

- เริ่มต้นที่ 1,800-2,500 บาท/วัน
- จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 10 ท่าน ต่อรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน (สำหรับ VIP 10 ที่นั่ง)
- ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือสิ่งเสพติดภายในรถโดยเด็ดขาด
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นมาในรถ
- ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมายมาไว้ในรถ หากพนักงานขับรถพบเห็นหรือสงสัยวาจะมีสิ่งผิดกฏหมายภายในรถ พนักงานขับรถจำเป็นต้องรอขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น ทั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเองและบุคคลอื่นภายในรถ
- พนักงานจะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ ความเร็วเป็นการขับขี่จึงมิใช่ปัจจัยหลักในการเดินทาง แต่จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจรและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม
- โปรดรักษาและตรวจสอบสิ่งของของท่านก่อนลงจากรถตู้ที่ใช้บริการ ทางบริษัทและพนักงานขับรถ ไม่ขอรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและของมีค่า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- กรณีงานค้างคืน ต้องมีที่พักให้กับพนักงานขับรถ หรือสำรองค่าใช้จ่ายที่พักให้กับพนักงานขับรถไม่เกิน 500/คืน โดยผู้เช่ารถเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- กรณีรับ-ส่งที่สนามบิน คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มไฟท์ละ 1,500 บาท ต่อเที่ยว
คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เมื่อใช้รถเกินข้อตกลงที่ได้ตกลงไว้
 

การนับเวลาและวันทำงาน (ไป-กลับ ในวันเดียวกัน)

- เวลาทำงานปกติของพนักงานขับรถคือ ตั้งแต่เวลา 6.00-18.00 น. หรือไม่เกิน 12 ชั่วโมง
- ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่า 12 ชั่วโมง ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าชดเชยค่าบริการเพิ่มอีกชั่วโมงละ 200 บาท
- ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางเกิน"เที่ยงคืน"ของวันกลับ ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเป็นอีก 1 วัน
- ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง ไม่เกินกว่า 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย และไม่เกินกว่าเวลา 20.00 น. ผู้ใช้บริการไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยค่าบริการเพิ่ม 
 

ค่าน้ำมัน - ทางด่วน -ทางพิเศษ

- ในวันที่เริ่มต้นการเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันจนเต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ (ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจสอบได้)
- การเติมน้ำมันในครั้งต่อๆ ไป ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเติมน้ำมันเต็มถังให้กับพนักงานขับรถ เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง
- ค่าผ่านทางด่วน หรือ ค่าผ่านทางพิเศษผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ขอบคุณที่ใช้บริการ


CALL 082 808 1505 (นัน), 081 272 5697 (อ้อย)
Powered by MakeWebEasy.com